ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor för leverans och tjänster avser Webb & Print med organisationsnummer 700518-1917. För fullständiga kontaktuppgifter se slutet av de allmänna villkoren

Uppdrag och beställning

 • De tjänster som Webb & Print erbjuder riktar sig i första hand till registrerade företag.
 • För privatpersoner och företag under bildande utan organisationsnummer tillämpas förskottsbetalning.
 • Uppdrag kan påbörjas först efter mottagen skriftlig beställning och överenskommet material och instruktioner som behövs för att utföra beställningen. Om materialet inte skickas in i rimlig tid, kan inte överenskommen leveranstid garanteras.
 • Snabb feedback är en förutsättning för att överenskommen leveranstid ska kunna garanteras.
 • Alla inkomna beställningar är juridiskt bindande.
 • Leveranstid enligt överenskommelse mellan Webb & Print och beställare.
 • I det fall inte ett separat avtal för ett uppdrag tecknats med beställaren, gäller skriftlig korrespondens mellan företaget och beställaren som underlag för vad som kommit överens.
 • Färdiga original levereras till kund via e-post som bilaga eller via länk för nedladdning.
 • Webb & Print lagrar digitala kopior på allt material i ett år för att snabbt kunna leverera igen. Efter detta tas en kostnad ut för att skicka material igen.

 

Betalning

 • Betalningsvillkor, 10-20 dagar netto enligt överenskommelse.
 • Påminnelse, vid betalningspåminnelse tas en avgift på 50 kr per påminnelse.
 • Dröjsmålsränta, vid utebliven betalning debiteras enligt gällande lagstadgad standardpraxis. Aktuell dröjsmålsränta finns angivet på fakturan du får från oss.   
 • Om det inte skett någon återkoppling under två veckor vid pågående arbete faktureras utfört arbete. Efter detta kommer vidare arbete innebära separat offert och en ny orderprocess.
 • Betalning sker till bankgiro som finns angivet på faktura.

 

Upphovsrätt och immaterialrätt

 • Upphovsrätten ger Webb & Print en ideell rätt som inte kan avtalas bort, vilken innebär att Webb & Print har rätt att bli omnämnd i samband med att producerade verk används samt att dessa inte får användas utan tillåtelse/avtal med Webb & Print.
 • Upphovsrätten ger Webb & Print också en ekonomisk rätt vilket innebär rätt till ekonomisk ersättning för skapade verk.
 • Användningsrätten för logotyper och eventuella tillhörande grafik, symboler övergår från Webb & Print till beställare först när full betalning för uppdraget mottagits. Logotypen får inte överlåtas/upplåtas/säljas till tredje part utan separat avtal med Webb & Print.
 • Användningsrätten för illustrationer och andra verk undantaget logotyper avtalas i varje fall och kan vara tidsbegränsad, begränsad i form av användningsområde, upplaga, användning för en viss region eller liknande. Fri användningsrätt kan också avtalas, men innebär en extra kostnad för beställaren.
 • Vid grafisk formgivning levereras under arbetsprocessen utkast som är skyddade av upphovsrätt som ägs av Webb & Print. Utkasten får inte användas, spridas eller återskapas utan uttalat medgivande från Webb & Print. Användarrättigheterna överlåts inte till slutkund såvida detta inte avtalats separat.
 • Ansvarsbegränsning: Eventuella intrångsfrågor gällande copyright och varumärke samt avstämning med övriga aktörer är beställarens ansvar. Eftersom det krävs prövning i varje enskilt fall kan Webb & Print inte garantera avsaknad av intrång även om avsikten självklart alltid är att undvika sådana.
 • Det är beställarens ansvar att vid behov skydda sitt nya varumärke. Registrering av skydd görs via Patent & Registreringsverket på www.prv.se.
 • Webb & Print förbehåller sig rätten att använda formgivningsarbeten i referenssyfte.
 • Webb & Print tillämpar Sveriges Reklamförbunds bransch- och överenskommelser såsom de sammanfattas i “Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer” (ALG).

 

Dataskydd enligt GDPR

 • I samband med att Webb & Print utför uppdrag åt beställare sparas relevant kontaktinformation för att kunna utföra uppdraget i fråga och för att uppfylla stadgade krav och god sed för bokföring.
 • Information som sparas i bokföringssyfte finns en skyldighet att behålla i minst 7 år enligt 7 kap. Bokföringslagen. Detta kan inte kringgås.
 • Om beställare önskar att vi lämnar ut sparade uppgifter eller raderar det som finns sparat går det bra att kontakta Webb & Print via informationen nedan.
 • Läs mer om hur vi skyddar informationen på den separata sidan med integritetspolicy.

Jag behöver en webbsida

- Exempel på webbsidor -
grafisk formgivare bokomslag grafisk profil logotyp

Brickeberg

Bostadsområde i Örebro

grafisk formgivare bokomslag grafisk profil logotyp

Elmsdale Guesthouse

Bed & Breakfast i Cornwall

grafisk formgivare bokomslag grafisk profil logotyp

Gaddungah

Roligt kortspel för hela familjen

Tavlor och konst

Abstrakta stora tavlor i original

Kontakta

grafisk formgivare bokomslag grafisk profil logotyp

Ring på: 0700 78 49 50

eller fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig

Söker ni efter en grafisk formgivare som kan hjälpa er med att ta fram en hemsida eller kanske en ny grafisk profil? Eller behöver ni trycksaker i form av katalog, broschyr, magasin, visitkort, stickers / labels eller en produktförpackning? Då behöver ni inte leta mer - Webb och Print hjälper er snabbt och enkelt.